Nyheter

Så kan du rekrytera en psykolog till din verksamhet

Att rekrytera en psykolog kan ofta visa sig vara en större utmaning än vad man kanske hade förväntat sig på förhand. Detta då det krävs en hel del arbete för att identifiera och locka till sig intressanta kandidater som sitter på den rätta kompetensen. Samtidigt är det också viktigt att lyckas med detta rekryteringsarbete för att kunna ge en god vård och bidra till att motverka den psykiska ohälsan i samhället.

4 bra sätt att rekrytera en psykolog på dagens arbetsmarknad

Det finns flera olika sätt att rekrytera en psykolog som du kan vilja undersöka närmare:

  • Arbetsförmedlingens platsbank. Ett av de vanligaste och mest traditionella sätten att rekrytera ny personal är att gå via Arbetsförmedlingen. Du kan lägga ut en jobbannons i deras stora platsbank och på så vis få en mängd olika ögon på den. Men däremot är det långt ifrån säkert att detta är det bästa och mest effektiva sättet att utföra en rekrytering idag.
  • Bemanningsföretag. Ett av de mest effektiva sätten att rekrytera en psykolog är att anlita konsulter via ett bemanningsföretag. Bemanningsföretagen kan hjälpa dig att hitta personer som besitter den kompetens som krävs för det aktuella arbetet. De har nämligen ett stall med konsulter inom olika yrkesgrupper, däribland psykologer. Dessutom kan de vara behjälpliga med att tillhandahålla konsulter som kanske inte aktivt söker nya tjänster via exempelvis Arbetsförmedlingen.
  • Hänvisningar. Du kan också be om hänvisningar från nuvarande medarbetare, kollegor eller andra personer inom ditt yrkesnätverk. Kanske har du kontakt med någon som känner en person med rätt kompetens som är på jakt efter ett nytt jobb? Genom att uppmuntra dina medarbetare att hänvisa sina vänner till den lediga tjänsten kan du potentiellt sett generera ett större antal ansökningar. Med detta sagt kan kvaliteten på de olika ansökningarna sannolikt variera en hel del.
  • Nätverkande. Ett fjärde bra sätt att utföra en sådan här rekrytering är genom att nätverka. Till exempel kan du närvara på konferenser och andra event i branschen för att på så vis få möjlighet att träffa potentiella kandidater. Detta tillvägagångssätt kräver dock viss planering och en fysisk närvaro.